Aktuell abzugeben:

0,2 Claudius angustatus adult

1,1 Chelodina gunaleni (Zuchtpaar)

0,2 Chelodina gunaleni NZ 2016

0,03 Kinosternon acutum NZ 2016

0,02 Kinosternon acutum NZ 2017

Suche: 1,0 Kinosternon acutum adult. Tausch gegen 0,1 möglich